Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poziv u centar za procjenu - Parlamentarni podvornici

Poziv u centar za procjenu - Parlamentarni podvornici

Objava poziva u centar za procjenu na EPSO računima kandidata: 18/02/2020

Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 52

Najmanji ukupni broj bodova:  33​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 18/02/2020 - 15:27
Datum zadnjeg ažuriranja : 18/02/2020 - 15:28