Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej

Członkowie komisji konkursowej

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Gonzalez Gonzalez, Maria Marta

Zastępca przewodniczącego 

Borkovcova, Petra
Jarecsni Laszlo

Członkowie

Achim, Elisabeta
Nicolas, Véronique
Rothbart, Kerstin
Perez Abad, José 
Sans I Boronat, Magdalena
Meijst, Willem 
Godart, Pascal
Gregoire, Emmanuel
Licata, Maria-Concetta
Moeneclaey, Ann
Girginov, Kiril
BAKANE Inga
De Azevedo E Bourbon Maria João
SCHENK Anette, WALSH Donal
DARCHE Nathalie

Zastępcy członków

N/A

Data publikacji : 18/02/2020 - 15:31
Data aktualizacji : 03/05/2021 - 14:01