Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 24/01/2020

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 294

Ελάχιστη βαθμολογία: 27.260​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 18/02/2020 - 15:35
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 18/02/2020 - 15:35