Начало > Възможности за работа > Новини > Тестове на компютър

Тестове на компютър

Формулярът за кандидатстване по погрешка дава възможност да избирате центрове за провеждане на тестовете на компютър в целия свят. Тъй като тестовете ще бъдат организирани само в центровете за провеждане на тестове в ЕС (вкл. в Обединеното кралство по време на преходния период на Брексит), бихме искали да ви помолим да изберете във формуляра за кандидатстване един от центровете в ЕС. Когато запазвате дата за явяване на тестовете, ще трябва да направите своя окончателен избор на център за провеждане на тестове.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 20/02/2020 - 11:30
Дата на актуализацията : 26/02/2020 - 17:26