Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή

Δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή

Το έντυπο της αίτησης δίνει εσφαλμένα τη δυνατότητα επιλογής εξεταστικού κέντρου οπουδήποτε στον κόσμο για τις δοκιμασίες με χρήστη υπολογιστή. Δεδομένου ότι οι δοκιμασίες σας θα διεξαχθούν σε εξεταστικά κέντρα της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των εξεταστικών κέντρων του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη μεταβατική περίοδο του Brexit), σας παρακαλούμε να επιλέξετε στην αίτησή σας ένα από αυτά τα κέντρα της ΕΕ. Όταν κρατάτε ημερομηνία για τις δοκιμασίες, θα πρέπει να κάνετε και την τελική επιλογή εξεταστικού κέντρου.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 20/02/2020 - 11:30
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 26/02/2020 - 17:26