Računalni testovi

Obrazac za prijavu greškom nudi mogućnost odabira ispitnih centara za računalne testove u cijelom svijetu. Budući da će se vaše testiranje organizirati samo u ispitnim centrima EU-a (i u Ujedinjenoj Kraljevini tijekom prijelaznog razdoblja Brexita), molimo vas da u obrascu za prijavu odaberete jedan od ispitnih centara u EU-u. O točnom ispitnom centru konačno ćete odlučiti kad budete rezervirali termin.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 20/02/2020 - 11:30
Datum zadnjeg ažuriranja : 26/02/2020 - 17:26