Počítačové testy

Formulár prihlášky vám chybne ponúka možnosť výberu testovacích centier na počítačové testy na celom svete. Keďže vaše testy sa budú organizovať len v testovacích centrách EÚ (vrátane testovacích centier Spojeného kráľovstva počas prechodného obdobia po brexite), chceli by sme vás požiadať, aby ste si v prihláške vybrali jedno z týchto testovacích centier EÚ. Konečné rozhodnutie o výbere testovacieho centra budete musieť urobiť pri rezervácii termínu testu.

Referencia: 
Dátum publikovania : 20/02/2020 - 11:30
Dátum aktualizácie : 26/02/2020 - 17:26