Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Datorbaserade prov

Datorbaserade prov

I ansökan går det felaktigt att välja provcentrum i hela världen för de datorbaserade proven. Eftersom proven enbart kommer att anordnas i testcentrum i EU (också de brittiska testcentrumen under övergångsperioden) ber vi dig att välja ett provcentrum i EU. Du får göra ditt slutgiltiga val av provcentrum när du bokar tid för dina prov.

Referens: 
Publicerat den : 20/02/2020 - 11:30
Senaste uppdatering : 26/02/2020 - 17:26