Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 24/02/2020

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 75

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 31​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 25/02/2020 - 15:33
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 25/02/2020 - 15:37