Начало > Възможности за работа > Новини > Затваряне на центове за провеждане на тестове поради коронавируса

Затваряне на центове за провеждане на тестове поради коронавируса

Поради продължаващите опасения и в съответствие със съветите по отношение на коронавируса, външният изпълнител на EPSO за провеждане на тестовете на компютър, Prometric, взе решение да затвори временно някои от своите центрове за тестове:

Подробности и информация за актуалното състояние можете да намерите на нашия уебсайт .

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 28/02/2020 - 11:00
Дата на актуализацията : 30/07/2020 - 12:00