Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Υπάλληλοι ασφάλειας - Τεχνική ασφάλεια

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Υπάλληλοι ασφάλειας - Τεχνική ασφάλεια

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 26/02/2020

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 5

Ελάχιστη βαθμολογία: 95,5​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 26/02/2020 - 16:40
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 26/02/2020 - 16:41