Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Konačni rezultati natječaja - Službenici za sigurnost – tehnička sigurnost

Konačni rezultati natječaja - Službenici za sigurnost – tehnička sigurnost

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 26/02/2020

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 5

Najmanji ukupni broj bodova: 95,5​

Popis uspješnih kandidata objavit će se na našim internetskim stranicama otprilike mjesec dana nakon objave konačnih rezultata natječaja u EPSO računima kandidata.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 26/02/2020 - 16:40
Datum zadnjeg ažuriranja : 26/02/2020 - 16:41