Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Служители по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите

Окончателни резултати от конкурса - Служители по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 26/02/2020

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 17

Минимален резултат: 100,5​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 26/02/2020 - 16:40
Дата на актуализацията : 27/02/2020 - 14:03