Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Υπάλληλοι ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Υπάλληλοι ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 26/02/2020

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 17

Ελάχιστη βαθμολογία: 100,5​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 26/02/2020 - 16:40
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 27/02/2020 - 14:03