Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - Säkerhetshandläggare – informations- och dokumentsäkerhet

Godkända sökande i uttagningsprovet - Säkerhetshandläggare – informations- och dokumentsäkerhet

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 26/02/2020

Antal godkända sökande på reservlistan: 17

Godkänt resultat: 100,5​

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Publicerat den : 26/02/2020 - 16:40
Senaste uppdatering : 27/02/2020 - 14:03