Konkursi lõpptulemused - Teadusuuringute administraatorid – Poliitikameetmete mõju kvantitatiivne ja kvalitatiivne hindamine

Hindamiskeskuse ja konkursi lõpptulemuste avaldamine kandidaatide EPSO kasutajakontodel: 09/03/2020

Reservnimekirjas olevate kandidaatide arv: 20

Miinimumpunktid: 125​

Reservnimekiri avaldatakse meie veebisaidil umbes ühe kuu jooksul pärast seda, kui konkursi lõpptulemused on kandidaatide EPSO kasutajakontodel teatavaks tehtud.

Avaldamise kuupäev : 12/03/2020 - 15:44
Ajakohastatud : 12/03/2020 - 15:44