Konačni rezultati natječaja - Administratori u području znanstvenog istraživanja – kvantitativna i kvalitativna procjena učinka / evaluacija politika

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 09/03/2020

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 20

Najmanji ukupni broj bodova: 125​

Popis uspješnih kandidata objavit će se na našim internetskim stranicama otprilike mjesec dana nakon objave konačnih rezultata natječaja u EPSO računima kandidata.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 12/03/2020 - 15:44
Datum zadnjeg ažuriranja : 12/03/2020 - 15:44