Galīgie konkursa rezultāti - Administratori zinātnisko pētījumu jomā — politikas ietekmes analīze /kvantitatīvs un kvalitatīvs novērtējums

Vērtēšanas centra un galīgo konkursa rezultātu publicēšana kandidātu EPSO kontos: 09/03/2020

Rezerves sarakstā iekļauto kandidātu skaits: 20

Minimālais punktu skaits: 125​

Rezerves sarakstu publicēs mūsu tīmekļa vietnē aptuveni mēnesi pēc noslēdzošā pārbaudījuma rezultātu publicēšanas kandidātu EPSO kontos.

Publicēšanas datums : 12/03/2020 - 15:44
Atjauninājuma datums : 12/03/2020 - 15:44