Konačni rezultati natječaja - Administratori u području znanstvenog istraživanja – izrada modela politika

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 09/03/2020

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 10

Najmanji ukupni broj bodova: 120,5​

Popis uspješnih kandidata objavit će se na našim internetskim stranicama otprilike mjesec dana nakon objave konačnih rezultata natječaja u EPSO računima kandidata.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 12/03/2020 - 15:54
Datum zadnjeg ažuriranja : 12/03/2020 - 15:54