Galīgie konkursa rezultāti - Administratori zinātnisko pētījumu jomā — politikas modelēšana

Vērtēšanas centra un galīgo konkursa rezultātu publicēšana kandidātu EPSO kontos: 09/03/2020

Rezerves sarakstā iekļauto kandidātu skaits: 10

Minimālais punktu skaits: 120,5​

Rezerves sarakstu publicēs mūsu tīmekļa vietnē aptuveni mēnesi pēc noslēdzošā pārbaudījuma rezultātu publicēšanas kandidātu EPSO kontos.

Publicēšanas datums : 12/03/2020 - 15:54
Atjauninājuma datums : 12/03/2020 - 15:54