Končni rezultati natečaja - Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – modeliranje za politiko

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 09/03/2020

Število kandidatov na rezervnem seznamu: 10

Najmanjše število točk: 120,5​

Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Referenca: 
Datum objave : 12/03/2020 - 15:54
Datum posodobitve : 12/03/2020 - 15:54