Окончателни резултати от конкурса - Администратори в областта на научните изследвания – Ядрени изследвания и извеждане от експлоатация

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 09/03/2020

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 20

Минимален резултат: 114​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 12/03/2020 - 15:58
Дата на актуализацията : 12/03/2020 - 15:58