Окончателни резултати от конкурса - Администратори в областта на научните изследвания – Управление и комуникиране на научни знания

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 09/03/2020

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 10

Минимален резултат: 124​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 12/03/2020 - 16:00
Дата на актуализацията : 12/03/2020 - 16:00