Konačni rezultati natječaja - Administratori u području znanstvenog istraživanja – upravljanje znanjem i komunikacija u području znanosti

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 09/03/2020

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 10

Najmanji ukupni broj bodova: 124​

Popis uspješnih kandidata objavit će se na našim internetskim stranicama otprilike mjesec dana nakon objave konačnih rezultata natječaja u EPSO računima kandidata.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 12/03/2020 - 16:00
Datum zadnjeg ažuriranja : 12/03/2020 - 16:00