Konečné výsledky výberového konania - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – správa vedeckých poznatkov a komunikácia v tejto oblasti

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 09/03/2020

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 10

Minimálny počet bodov: 124​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Referencia: 
Dátum publikovania : 12/03/2020 - 16:00
Dátum aktualizácie : 12/03/2020 - 16:00