Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори в областта на научните изследвания – Разработване на космически технологии, телекомуникационни технологии и технологии за дистанционно наблюдение

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 02/10/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 33

Минимален резултат: 41​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 24/03/2020 - 11:08
Дата на актуализацията : 24/03/2020 - 11:09