Pozvánka do hodnotiaceho centra - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – vývoj aplikácií pre využitie vo vesmíre, v telekomunikáciách a pri diaľkovom snímaní

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 02/10/2019

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 33

Minimálny počet bodov: 41​

Referencia: 
Dátum publikovania : 24/03/2020 - 11:08
Dátum aktualizácie : 24/03/2020 - 11:09