Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Διαχείριση επιστημονικών γνώσεων και επικοινωνία

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 02/10/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 43

Ελάχιστη βαθμολογία: 24​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 24/03/2020 - 11:08
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 16/12/2020 - 12:39