Poziv u centar za procjenu - Administratori u području znanstvenog istraživanja – upravljanje znanjem i komunikacija u području znanosti

Poziv u centar za procjenu objavljuje se na EPSO računu kandidata: 02/10/2019

Približan broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 43

Minimalni broj bodova potrebnih da bi se dobio poziv: 24​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 24/03/2020 - 11:08
Datum zadnjeg ažuriranja : 16/12/2020 - 12:39