Zaproszenie do udziału w etapie oceny zintegrowanej - Administratorzy w dziedzinie badań naukowych – zarządzanie wiedzą naukową i komunikacja w tym zakresie

Publikacja zaproszenia do udziału w etapie oceny zintegrowanej na kontach kandydatów w portalu EPSO: 02/10/2019

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny zintegrowanej: 43

Minimalny wynik: 24​

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 24/03/2020 - 11:08
Data aktualizacji : 16/12/2020 - 12:39