Zaproszenie do udziału w etapie oceny zintegrowanej - Administratorzy w dziedzinie badań naukowych – zarządzanie wiedzą naukową i komunikacja w tym zakresie

Publikacja zaproszenia do udziału w ocenie zintegrowanej na kontach EPSO kandydatów: 02/10/2019

Przybliżona liczba kandydatów zaproszonych do udziału w ocenie zintegrowanej: 43

Minimalna liczba punktów wymagana do dopuszczenia do kolejnego etapu: 24​

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 24/03/2020 - 11:08
Data aktualizacji : 16/12/2020 - 12:39