Pozvánka do hodnotiaceho centra - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – správa vedeckých poznatkov a komunikácia v tejto oblasti

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 02/10/2019

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 43

Minimálny počet bodov: 24​

Referencia: 
Dátum publikovania : 24/03/2020 - 11:08
Dátum aktualizácie : 16/12/2020 - 12:39