Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kort enkät om EU Careers

Kort enkät om EU Careers

Epso, Europeiska rekryteringsbyrån, ansvarar för att rekrytera personal till EU:s institutioner. Vi tittar just nu på hur vi kan bli bättre på att informera och kommunicera med de EU-medborgare som är intresserade av en EU-karriär och med de sökande i våra urvalsförfaranden.

Som en del av det arbetet vill vi nu veta vad du tycker! Nedan finns en länk till vår enkät som du svarar på helt anonymt. Det tar bara 5–10 minuter. Din feedback är mycket välkommen och vi tar dina svar på största allvar.

Tack!

Enkäten – finns på 24 språk

Publicerat den : 06/04/2020 - 13:30
Senaste uppdatering : 25/06/2020 - 12:05