Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov - Iriskspråkiga översättare

Resultat av tillträdesprov - Iriskspråkiga översättare

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 14/04/2020

Number of candidates invited to the preliminary test: 251

All candidates who fulfil the eligibility conditions are admitted to the preliminary test.

Referens: 
Publicerat den : 14/04/2020 - 15:48
Senaste uppdatering : 14/04/2020 - 15:55