Popis uspješnih kandidata - Administratori u području znanstvenog istraživanja – kvantitativna i kvalitativna procjena učinka / evaluacija politika

Popis je objavljen na našem portalu.

Informacije o kvotama i institucijama koje zapošljavaju novo osoblje mogu se pronaći na stranici posvećenoj tom popisu.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 15/04/2020 - 17:14
Datum zadnjeg ažuriranja : 15/04/2020 - 17:14