Rezervný zoznam - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – kvantitatívne a kvalitatívne posudzovanie/hodnotenie vplyvu politických opatrení

Zoznam je uverejnený na našom webovom sídle.

Informácie o inštitúciách prijímajúcich nových pracovníkov a o kvótach nájdete na stránke so zoznamom.

Referencia: 
Dátum publikovania : 15/04/2020 - 17:14
Dátum aktualizácie : 15/04/2020 - 17:14