Rezervný zoznam - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – aplikácie dátových vied

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle.

Informácie o inštitúciách prijímajúcich nových pracovníkov a o kvótach nájdete na stránke s rezervnými zoznamami.

Referencia: 
Dátum publikovania : 15/04/2020 - 17:15
Dátum aktualizácie : 15/04/2020 - 17:16