Rezervný zoznam - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – vývoj aplikácií pre využitie vo vesmíre, v telekomunikáciách a pri diaľkovom snímaní

Dátum publikovania : 15/04/2020 - 17:22
Dátum aktualizácie : 15/04/2020 - 17:23