Списък на издържалите конкурса - Администратори в областта на научните изследвания – Ядрени изследвания и извеждане от експлоатация

Списъкът с успешно издържалите конкурса е публикуван на нашия уебсайт.

Информация за институциите, които наемат служители, и за квотите можете да намерите на страницата със списъка.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 15/04/2020 - 17:51
Дата на актуализацията : 15/04/2020 - 17:51