Reservlista - Forskningshandläggare – forskning och avveckling på kärnområdet

Reservlistan har offentliggjorts på vår webbplats.

Du kan läsa mer om kvoterna och hur institutionerna rekryterar på sidan för godkända sökande.

Publicerat den : 15/04/2020 - 17:51
Senaste uppdatering : 15/04/2020 - 17:51