Начало > Възможности за работа > Новини > Преглед на възможните улеснения по време на тестовете за подбор поради увреждане или временно медицинско състояние

Преглед на възможните улеснения по време на тестовете за подбор поради увреждане или временно медицинско състояние

EPSO състави преглед на възможните улеснения по време на тестовете за подбор за кандидатите с увреждания или със специфични нужди, включително за бременни и кърмещи кандидати.

Този документ съдържа нашето определение за разумни улеснения, както и речник с възможни улеснения, който не е изчерпателен.

Искате да научите повече за политиката на EPSO за равни възможности и многообразие? Посетете нашата уеб страница за равните възможности.

Дата на публикуване : 02/07/2020 - 13:02
Дата на актуализацията : 20/11/2020 - 09:46