Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Översikt över möjliga anpassningar av urvalsproven på grund av en funktionsnedsättning eller ett tillfälligt medicinskt tillstånd

Översikt över möjliga anpassningar av urvalsproven på grund av en funktionsnedsättning eller ett tillfälligt medicinskt tillstånd

Epso har tagit fram en översikt över möjliga anpassningar av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning eller särskilda behov. Den gäller också för sökande som är gravida eller ammar.

I översikten förklarar vi hur vi definierar skäliga anpassningar och beskriver de anpassningar som kan komma i fråga.

Vill du veta mer om Epsos policy för likabehandling och mångfald? Då ska du besöka vår webbsida om lika möjligheter.

Publicerat den : 02/07/2020 - 13:02
Senaste uppdatering : 20/11/2020 - 09:46