Rezultati pristupnih testova - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – ciparsko (CY) pravo

Objava rezultata kandidata na njihovim EPSO računima: 03/07/2020

Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 9

Nema bodovnog praga – u centar za procjenu pozivaju se svi kandidati koji su prošli testove (najmanje 27 bodova).

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 07/07/2020 - 16:54
Datum zadnjeg ažuriranja : 30/09/2020 - 16:18