Atitikties tinkamumo reikalavimams tikrinimo (priėmimo) rezultatai - Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Kipro (CY) teisė

Rezultatų skelbimas kandidatų EPSO aplankuose: 03/07/2020

Į vertinimo centrą pakviestų kandidatų skaičius: 9

Mažiausias balų skaičius nenustatytas – į vertinimo centrą kviečiami visi testus išlaikę kandidatai (surinkę ne mažiau kaip 27 balus (-ų).

Pavadinimas: 
Paskelbimo data : 07/07/2020 - 16:54
Atnaujinta : 30/09/2020 - 16:18