Wyniki wstępne - Specjaliści w dziedzinie analiz prawnych – Prawnicy – Prawo cypryjskie (CY)

Publikacja wyników wstępnych  na kontach kandydatów w portalu EPSO: 03/07/2020

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny zintegrowanej: 9

Brak wyniku minimalnego – wszyscy kandydaci, którzy zdali testy (minimalna liczba punktów to 27), zostają zaproszeni do udziału w testach przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej.

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 07/07/2020 - 16:54
Data aktualizacji : 30/09/2020 - 16:18