Piemērotības pārbaudes (pieņemšanas) rezultāti - Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Latvijas (LV) tiesību akti

Pieņemšanas rezultātu publicēšana kandidātu EPSO kontos: 03/07/2020

Uz vērtēšanas centru uzaicināto kandidātu skaits: 1

Minimālā punktu skaita nav — uz vērtēšanas centru uzaicināti visi kandidāti, kuri izturējuši pārbaudījumus (vismaz 27 punkti).

Publicēšanas datums : 07/07/2020 - 17:16
Atjauninājuma datums : 30/09/2020 - 16:24