Rezultati pristupnih testova - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – latvijsko (LV) pravo

Objava rezultata kandidata na njihovim EPSO računima: 03/07/2020

Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 3

Nema bodovnog praga – u centar za procjenu pozivaju se svi kandidati koji su prošli testove (najmanje 27 bodova).

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 07/07/2020 - 17:19
Datum zadnjeg ažuriranja : 30/09/2020 - 16:22