Atitikties tinkamumo reikalavimams tikrinimo (priėmimo) rezultatai - Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Latvijos (LV) teisė

Rezultatų skelbimas kandidatų EPSO aplankuose: 03/07/2020

Į vertinimo centrą pakviestų kandidatų skaičius: 3

Mažiausias balų skaičius nenustatytas – į vertinimo centrą kviečiami visi testus išlaikę kandidatai (surinkę ne mažiau kaip 27 balus (-ų).

Pavadinimas: 
Paskelbimo data : 07/07/2020 - 17:19
Atnaujinta : 30/09/2020 - 16:22