Prijatie do ďalšej fázy testovania - Odborníci na právny výskum – Právnici – Lotyšské právo (LV)

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 03/07/2020

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 3

Bez stanovenia minimálneho počtu bodov – do hodnotiaceho centra sú pozvaní všetci uchádzači, ktorí uspeli v testoch (minimálny počet bodov: 27).

Dátum publikovania : 07/07/2020 - 17:19
Dátum aktualizácie : 30/09/2020 - 16:22