Rezultati pristupnih testova - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – grčko (EL) pravo

Objava rezultata pristupnih testova na EPSO računima kandidata: 03/07/2020

Približan broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 9

Najmanji potrebni broj bodova: 31​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 07/07/2020 - 17:23
Datum zadnjeg ažuriranja : 07/07/2020 - 17:24