Piemērotības pārbaudes (pieņemšanas) rezultāti - Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Grieķijas (EL) tiesību akti

Pieņemšanas posma rezultātu publicēšana kandidātu EPSO kontos: 03/07/2020

Uz vērtēšanas centru uzaicināto kandidātu aptuvenais skaits: 9

Nepieciešamais minimālais punktu skaits: 31​

Publicēšanas datums : 07/07/2020 - 17:23
Atjauninājuma datums : 07/07/2020 - 17:24